คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ANDROID

โปรดใช้ WIFI เพื่อดาวน์โหลด
1. คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
2. ไปที่ Setting > Security
3. ไปที่ Unknow sources
4. ไปที่ OK